Narzędzia, maszyny, urządzenia dla lotnictwa i przemysłu